امروز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401
تماس با ما
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه همایش: همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
کد پستی: 6517838695
صندوق پستی:
تلفن: 08138381272
همراه:
تلفکس: 08138381272(همراه: 09215941562)
کانال تلگرام: https://telegram.me/ikt2016
نشانی پست الکترونیکی: ikt2016@basu.ac.ir و ikt2016basu@gmail.com
لطفاً قبل از ارسال سوال خود به دبیرخانه صفحه پرسشهای متداول را ببینید.

 

تماس با ما