فهرست

پرداخت انجام داده ام اما موفق به ثبت نام نشده ام؟
آیا می توانم ابتدا چکیده مقاله را ارسال کنم و در آینده مقاله کامل را ارسال کنم؟
دوستم ثبت نام نکرده و از من تقاضا کرده من مقاله اش را ارسال کنم آیا من می توانم به جای وی مقاله ارسال کنم؟
چگونه می توانم از ارسال مقاله ام اطمینان حاصل کنم؟
نتایج داوری چگونه اطلاع داده می شود؟
با وجود اینکه حق ثبت نام را پرداخت کرده ام، در هنگام ارسال مقاله پیام کسر پرداخت دریافت می کنم
با وجود اصلاح فایل مقاله باز هم همان فایل قبلی دانلود می شود علت چیست؟
هنگام ارسال مقاله پیغام نقص مدارک و مشکل نوع عضویت یا کارت دانشجویی نشان داده می شود؟

پرداخت انجام داده ام اما موفق به ثبت نام نشده ام؟
مراحل ثبت نام را مجدداً دنبال کنید و بدون وارد شدن به صفحه پرداخت، ثبت نام خود را تکمیل کنید

آیا می توانم ابتدا چکیده مقاله را ارسال کنم و در آینده مقاله کامل را ارسال کنم؟
اگر قصد ارسال مقاله کامل را دارید برای پیشگیری از بروز مشکل در داوری از همان ابتدای کار مقاله کامل را ارسال کنید.

دوستم ثبت نام نکرده و از من تقاضا کرده من مقاله اش را ارسال کنم آیا من می توانم به جای وی مقاله ارسال کنم؟
گواهی مقالات به نام فرستنده صادر می شود، بنابراین هر شخص باید خود ثبت نام کرده و مقاله اش را ارسال کند.

چگونه می توانم از ارسال مقاله ام اطمینان حاصل کنم؟
مشاهده مقاله در صفحه نمایش اطلاعات ثبت نامی و یا در صفحه مقالات من نشان دهنده ارسال موفقیت آمیز مقاله است

نتایج داوری چگونه اطلاع داده می شود؟
پس از اتمام داوریها اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه یا ایمیل انجام می شود، در ضمن شما می توانید با مراجعه به صفحه مقالات من از وضعیت مقاله خود مطلع شوید

با وجود اینکه حق ثبت نام را پرداخت کرده ام، در هنگام ارسال مقاله پیام کسر پرداخت دریافت می کنم
همانطور که در فراخوان گفته شده است ارسال مقاله اضافه نیازمند پرداخت مبلغی به ازای هر مقاله است.

با وجود اصلاح فایل مقاله باز هم همان فایل قبلی دانلود می شود علت چیست؟
این یک ویژگی مرورگر است که باعث این امر می شود برای اطمینان از تعویض فایل خود می توانید فایل را با استفاده از کامپیوتر یا مرورگر دیگری دانلود کنید و ببینید که آیا تغییرات منعکس شده یا خیر

هنگام ارسال مقاله پیغام نقص مدارک و مشکل نوع عضویت یا کارت دانشجویی نشان داده می شود؟
پس از رفع مشکل عضویت در انجمن یا ارسال کارت دانشجویی معتبر، مراتب به را دبیرخانه کنگره اطلاع دهید تا اطلاعات تان بروزآوری و مشکل برطرف شود.