حمایت علمی

 از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تقاضا داریم تا در بهبود و غنای محتوای علمی کنفرانس یاریگر ما باشند. لذا بدین وسیله از همه شما عزیزان که مایل به همفکری و همکاری در طراحی برنامه های علمی و همچنین داوری مقالات و طرح های رسیده به کنفرانس هستید خواهشمندیم نام و نام خانوادگی، درجه علمی، محل کار ، نشانی ایمیل و همچنین علایق و زمینه های پژوهشی خود را به نشانی زیر ارسال نمایید. قبلا از بذل توجه و همکاری و همیاری همه دوستان صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.

ikt2016@basu.ac.ir
ikt2016basu@gmail.com