امروز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

حمایت مالی از کنفرانس

بسته های حمایت از کنفرانس
ردیف خدمات طلایی نقره ای برنزی
1 سخنرانی نماینده      
2 دریافت غرفه      
3 پخش تیزر      
4 تبلیغات در محیط های ویژه      
5 افزودن هدیه تبلیغاتی حامی به پکیج کنفرانس      
6 درج اطلاعات در کتابچه مربوطه      
7 درج آگهی در کتابچه مربوطه      
8 درج لوگو و اطلاعات در وب سایت      
9 درج لوگو و اطلاعات در دیسک مقالات      
10 درج اطلاعات و لوگو در بنرهای اطلاعات حامیان      
11 حضور مدیران و کارشناسان حامی به عنوان مهمان کنفرانس (حداکثر ... نفر) 4 2 2
12 اهدا لوح نقدیر به حامی      
  حداقل مبلغ حمایت مالی (میلیون ریال) 100 50 30