اسکان

 

امکانات اقامتی قابل رزرو در هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
نوع اقامتگاه تعداد 95/6/16 95/6/17 95/6/18
مهمانسرای اساتید 32 نفر 400000 ریال 400000 ریال 400000 ریال
خوابگاه دانشجویی (ویژه آقایان) 50 نفر 150000 ریال 150000 ریال 150000 ریال
خوابگاه دانشجویی (ویژه خانم‌ها) 50 نفر 150000 ریال 150000 ریال 150000 ریال
واحد دوخوابه (ویژه خانواده اعضای هیات علمی) 6 واحد 1400000 ریال 1400000 ریال 1400000 ریال
پذیرش از ساعت 14 روز 16/06/95 آغاز می گردد و تخلیه حداکثر ساعت 9 روز 95/06/19 می باشد
فقط افرادی که در کنفرانس ثبت نام نموده‌اند می‌توانند از امکانات اقامتی فوق استفاده نمایند

رزرو محل اسکان