کمیته برگزار کننده

روسای افتخاری کنفرانس دکتر منصور غلامی، رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر محمود کمره‌ای، رییس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
دبیر کنفرانس دکتر حسن ختن‌لو
دبیران علمی کنفرانس دکتر میرحسین دزفولیان و دکتر محرم منصوری‌زاده
دبیر اجرایی کنفرانس دکتر مهدی سخایی‌نیا
کمیته ارتباط باصنعت و کارگاهها دکتر مهدی عباسی
کمیته انفورماتیک دکتر یونس سیفی
کمیته بین الملل دکتر محمد نصیری و دکتر حسن بشیری
کمیته مالی و پشتیبانی دکتر مرتضی یوسف‌صنعتی
کمیته انتشارات دکتر مرتضی یوسف‌صنعتی
کمیته تشریفات دکتر عبدالحمید پیله‌ور
مسئول روابط عمومی و تدارکات دکترمحمود تعجبی
مسئول دبیرخانه کنفرانس مهندس عباس دهشور