اخبار و اطلاعیه ها


پایان مهلت ارسال مقالات

مهلت ارسال مقالات به پایان رسیده است.

مهلت ارسال مقالات به پایان رسیده است. از تمامی نویسندگان و محققان محترم بابت ارسال مقالات خود به هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش قدردانی می گردد. داوری مقالات آغاز گردیده است.