اخبار و اطلاعیه ها


حمایت از کنفرانس

جزئیات نحوه حمایت علمی و مالی از کنفرانس اعلام شد. علاقمند به مشارکت علمی در کنفرانس لازم است اطلاعات خود را به نشانی کنفرانس اعلام نمایند...

 جزئیات نحوه حمایت علمی و مالی از کنفرانس اعلام شد. علاقمند به مشارکت علمی در کنفرانس لازم است اطلاعات خود را به نشانی کنفرانس اعلام نمایند. همچنین شرکت ها و سازمانها نیز می توانند در قالب بسته های پیش بینی شده از کنفرانس حمایت کنند. برای جزئیات بیشتر به صفحه حمایت از کنفرانس مراجعه فرمایید.