اخبار و اطلاعیه ها


تمدید مهلت ارسال نسخه نهایی مقاله

مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات پذیرفته شده تا 23 مرداد تمدید شد.

 مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات پذیرفته شده تا 23 مرداد تمدید شد. خاطرنشان می سازد در صورت ارسال نسخه نهایی و  ثبت نام یکی از نویسندگان در کنفرانس، مقاله علاوه بر چاپ در کتابچه خلاصه مقالات، نمایه سازی خواهد گردید.