اخبار و اطلاعیه ها


ثبت نام گروهی در کنفرانس

برای بهره گیری از تخفیف ثبت نام گروهی با دبیرخانه کنفرانس هماهنگ نمایید.

قابل توجه سازمانها، شرکتها و ...

برای ثبت نام گروهی در هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش و بهره گیری از تخفیف ثبت نام گروهی با آدرس ایمیل ikt2016basu@gmail.com یا شماره همراه 09215941562 هماهنگ نمایید.

دبیرخانه کنفرانس