اخبار و اطلاعیه ها


شرکت در کنفرانس و صدور گواهی

مسائل مربوط به حضور در جلسات ارائه و سخنرانی ها به همراه شرایط صدور انواع گواهی ها تشریح گردید.

شرکت در کنفرانس و صدور گواهی

با توجه به تماسهای متعدد در خصوص شرکت در کنفرانس و صدور گواهی به عرض می رساند:
1

- برای مقالات پذیرفته شده اعم از سخنرانی و پوستر، حداقل یکی از نویسندگان باید در کنفرانس ثبت نام نموده و مقاله را به صورت حضوری( شفاهی یا پوستر) ارائه نمایند. گواهی ارائه مقاله تنها با این شرایط به نویسندگان مقاله اعطا خواهد شد و مشخصا فقط برای فرد ثبت نام کننده گواهی حضور در کنفرانس صادر خواهد شد. تاکید می کنیم که این کنفرانس ارائه غیر حضوری ندارد و به هیچ عنوان برای مقالات ارائه نشده در کنفرانس گواهی صادر نخواهد شد.
 

2- حضور در جلسات ارائه مقالات و سخنرانی های کلیدی بلامانع است و کمیته برگزار کننده از همه پژوهشگران محترم به خصوص دانشجویان عزیز برای حضور در جلسات ارائه و سخنرانی دعوت به عمل آورده و اعلام می نماید که هزینه ای بابت این امر به هیچ عنوان اخذ نمی گردد. اما برای دریافت سایر خدمات کنفرانس و گواهی حضور در کنفرانس الزاما باید ثبت نام صورت گیرد.

دبیرخانه کنفرانس