اخبار و اطلاعیه ها


جزئیات هزینه خدمات ارائه شده در کنفرانس

هزینه دریافتی بابت ثبت نام در کنفرانس شامل خدمات و تسهیلات زیر می گردد.

هزینه دریافتی بابت ثبت نام در کنفرانس شامل خدمات و تسهیلات زیر می گردد:

1- بسته هدیه کنفرانس 

2- کتابچه خلاصه مقالات

3- نسخه الکترونیکی مجموعه مقالات 

4- ناهار روزهای 17 و 18 و شام روز 17 شهریور 

 

یادآوری می گردد که برای کارگاه ها، اسکان ( مهمانسرا یا خوابگاه دانشجویی) و  تورهای گردشگری جداگانه ثبت نام انجام شده و هزینه های مربوطه دریافت می گردد.

دبیرخانه کنفرانس