اخبار و اطلاعیه ها


نکته مهم در خصوص ثبت نام

افراد داخل کشور، از صفحه فارسی وب سایت کنفرانس برای ثبت نام اقدام نمایند.

با توجه به مشکلات موجود در پرداخت هزینه ثبت نام در خارج کشور، فرایند ثبت نام این افراد با افرادی که از داخل کشور اقدام به ثبت نام می نمایند، متفاوت بوده و نیاز به تاییدیه پرداخت دارد، در صورتیکه برای افراد داخل کشور پرداخت آنلاین بوده و بلافاصله تایید می گردد. بنابراین در صورتیکه ثبت نام از داخل کشور صورت می گیرد، ثبت نام باید صرفا از طریق صفحات فارسی وب سایت کنفرانس انجام گردد.