اخبار و اطلاعیه ها


تمدید مهلت ارسال مقالات- مهم

مهلت ارسال مقالات تا دوازدهم تیرماه تمدید شد.

 مهلت ارسال مقالات تا دوازدهم تیرماه تمدید شد.

به نکات زیر لطفا توجه فرمایید:

1- مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. پس از پایان مهلت مذکور امکان پذیرش مقاله توسط کنفرانس وجود نخواهد داشت.

2- با توجه به اینکه تاییدیه پرداخت الکترونیک از طریق درگاه بانکی ممکن است با تاخیر توسط سامانه دریافت شود، در مراحل ارسال مقاله اختلال ایجاد خواهد شد. بنابراین پرداخت خود را به زمانهای انتهایی مهلت موکول ننمایید.