اخبار و اطلاعیه ها


تمدید مهلت اعلان نتایج داوری

مهلت اعلان نتایج داوری تا 5 مردادماه تمدید گردید.

برگزارکنندگان کنفرانس از محققان و پژوهشگران محترمی که مقالات خود را به هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش ارسال نموده اند کمال تشکر و امتنان دارد. 

به اطلاع می رساند، فرایند داوری مقالات آغاز شده است. با توجه به اینکه مهلت ارسال مقالات دوبار تمدید شده بود، زمان اعلان نتایج داوری مقالات تا 5 مردادماه به تاخیر خواهد افتاد.

دبیرخانه کنفرانس